Om SKBTK

skbtk emblemSvenska Kerry Blue Terrier Klubben bildades 1976 och har som syfte att främja aveln och utveckla sunda och friska Kerry Blue Terriers. Vi informerar om rasen i olika sammanhang och arrangerar aktiviteter för Kerryägare till vardags. Vi har drygt 100 medlemmar.

För din medlemsavgift får du vårt elektroniska nyhetsbrev Kerry Nytt med två nummer per år samt ett tryckt nummer av Kerry Nytt Årsbok hemskickad till dig. Vi håller hemsidan uppdaterad med information om kommande händelser och reportage från olika saker som har hänt i klubben. På hemsidan annonseras också väntade och födda valpar samt hundar för omplacering.

För ytterligare 50 kr i medlemsavgift kan du som vill få en utskrift av de elektroniska nummer av Kerry Nytt hemskickad till dig. Observera att det blir ingen "riktig tidning" utan en datorutskrift i färg av den pdf-fil som kan läsas på vår webbplats. Det vill säga ett antal A4-sidor som är sammanhäftade. Mellanskillnaden på 50 kronor ska täcka portokostnader och gäller endast för utskick till svenska postadresser.

Klubben arrangerar årligen en Kerryträff i form av en rasspecialutställning där vanligtvis en utländsk specialist är inbjuden att döma. Syftet med den är att ge alla Kerryägare som är medlemmar i klubben tillfälle att träffas under trevliga former och få prova på att ställa ut sin hund.

Klippkurser, prova på spår eller lydnad, valpkurs och andra aktiviteter ordnas lokalt när önskemål finns.

Medlemsavgift 2017:

Fullbetalande medlem 250:-

Fullbetalande medlem inkl. utskrift av digitala Kerry Nytt hemskickad 300:-

Familjemedlemmar 75:-

Medlemsavgiften sätts in på SKBTK's plusgiro: 83 88 70-4

Du anmäler dig som medlem i klubben genom att fylla i vårt formulär "Bli medlem i SKBTK"

Om du betalar från ett annat land:
IBAN: SE66 9500 0099 6034 0838 8704
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS