Kommande vecka (vecka 39) skickar Svenska Kerry Blue Terrier Klubben (SKBTK) ut en hälsoenkät till samtliga registrerade ägare av kerrys som är födda mellan 2006 - 2020.

helena carlsson var2020 800x600

Hälsoenkäten skickas ut via e-post eller via brev beroende på om vi har tillgång till kerryägarens e-postadress eller ej.

Adressuppgifterna har klubben hämtat via SKK's register.

Anledningen till att klubben gör denna hälsoenkät är att vi vill utvärdera om våra rasspecifika avelsstrategier fortfarande  är ändamålsenliga. Vi vill också se om vi kan hitta en förklaring till rasens höga premier hos vissa försäkringsbolag.

Resultatet kommer dessutom att utgöra ett diskussionsunderlag för nästa uppfödar- och årsmöte som hålls i slutet av februari 2022.

För dig som redan nu vill fylla i enkäten hittar du den via denna länk eller via QR-koden nedan. Det tar ca 10 minuter att besvara enkäten.

Du fyller i en enkät per hund. Undersökningen gäller även för hundar som inte längre är i livet. Senast den 24 oktober behöver vi få in ditt svar.

Till dig som är uppfödare och har/har haft hundar utplacerade under perioden 2006-2020, ber vi att du skickar vidare länken till samtliga fodervärdar.

På förhand stort tack för din medverkan!

Svenska Kerry Blue Terrier Klubben (SKBTK)

QR kod för Hälsoundersökning 2021 Svenska Kerry Blue Terrierklubben