Kerry Blue Terriern kommer ursprungligen från Irland. Dess ursprung är ej helt klarlagt men den troligaste teorin är att rasen utvecklades från inkorsningar av Irländsk varghund i de ursprungliga hundarna av terriertyp som fanns på ön.

kerry plats

Från början fanns där ett flertal olika varianter av högbenta terrier. Färgerna kunde variera mellan röda, vita, gul, svarta, grå-blå eller harlekin, många med tanmarkeringar på huvud och ben. Det fanns både hårda, sträva och mjuka pälsar.

Under 1700-talet var det ej tillåtet för gemene man att äga de hundar av greyhound eller spanieltyp som användes för jakt på större villebråd, dvs dagens Irländska varghund och Irländska setter. Det var endast godsägarna som fick jaga. Folk på bygden behövde dock en hund som hjälp i arbetet och därför utvecklades terriern till en allt-i-allo hund. Den skulle vara behjälplig med att hålla råttorna under kontroll på gårdarna, vakta hus och hem, valla fåren samt också fungera som jakthund främst på grävling som det var tillåtet att jaga.

Naturligtvis trotsades även förbuden och en hel del tjuvskytte ägde rum. Till det passade de grå-blå hundarna extra bra. Färgen gjorde att de smälte in i skuggorna och därigenom kunde tjuvskytten och hans hund undkomma upptäckt.

Just i grevskapet Kerry, längst ned på den södra delen av ön, övervägde den blåaktiga, mjukpälsade varianten och en mer selektiv avel för att befästa typen började så sakta ta fart.