Lokalavdelningar

Svenska Kerry Blue Terrierklubben har fyra geografiskt utspridda lokalavdelningar.

Lokalavdelningarna är till för alla som har en Kerry Blue Terrier och som vill träffa andra Kerryägare under avslappnade former och utifrån sina egna förutsättningar.

  kerry-syd kerry i norr

Kerry Syd

 Kerry Norr

ost-loggo vast loggo

Kerry Öst

Kerry Väst