RAS – Rasspecifik avelsstrategi för Kerry Blue terrier

tva kerrys rasbild

Den rasspecifika avelsstrategin (RAS) är en handlingsplan för aveln av Kerry Blue terrier. Den beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som uppfödare av rasen kommit överens om.

Framtagande av RAS sker i samarbete med Svenska Kennelklubben för att ta fram strategi för aveln inom rasen. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Länk till Rasspecifik avelsstrategi för Kerry Blue Terrier (Reviderad 2018)