Försök att få underlinjen så rak och stram som möjligt, det kortar upp hunden. Låt underlinjen fortsätta mellan frambenen och upp mot bröstknölen i en obruten linje. Förbröstet kan byggas upp med päls på de hundar som inte är så välutvecklade men alltför mycket päls ska inte sticka fram på bröstet i profil sett.