SVF

Svenska Kerry Blue Terrierklubben hälsar alla kerryuppfödare välkomna till uppfödarträff i Jönköping.

Datum:        Lördagen den 28 februari
Klockan:      09:30
Plats:           Sal 23, Södra Vätternbygdens Folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping.

Program

Uppfödarträffen hålls i samband med SKBTK’s årsmöte som avslutar dagen.

09:30-10:00  Kaffe och smörgås 
10:00-12:00 Hälsa och hälsoenkät, Charlotta Melln
DNA testning - SKK's rekommendationer, 
Hälsoenkät - Bakgrund och genomgång av resultat

12:00-13:00  Lunch 
13:00-14:30

Vilken inriktning ska klubben ha i sitt arbete framöver?

 (Värva medlemmar?   Marknadsföra rasen så den blir mer känd? 
Uppmuntra till BPH/MH? Annat?)

#  Hur når vi dessa mål?

#  Hur ska vi få fler att engagera sig i klubben?

#  Kontaktperson för domarkonferens

14:30-15:00

Kaffe

15:00-16:30  

Årsmöte + utdelning av pris till Årets Kerryvinnare

SVF konferens

Kostnad

Du betalar din egen fika och lunch i restaurangen. Paketpris 216 kr/person.

Hyra av lokal betalas av SKBTK.

Anmälan

Du anmäler dig till årsmötet via vårt webbformulär Anmälan till uppfödar- och/eller årsmöte den 28 februari 2015 . Obs! Din anmälan måste vara inne senast den fredagen den 13 februari.SVF konferens restaurang

Glöm inte att betala medlems- och uppfödaravgiften senast den 31 januari till 
pg 83 88 70-4!

Hjärtligt välkommen!
Styrelsen