Årsmötet 2015 hölls den 27 februari på Star Bowling i soliga Göteborg. I år deltog tio personer på mötet, vilket kanske inte är så många, men med tanke på att klubben under året haft 92 medlemmar så var det trots allt mer än 10 procent som var närvarande.

arsmote 2016

Vissa förändringar blev det av styrelsens sammansättning vid årsmötet. Stina Eriksson som varit suppleant i styrelsen hade avsagt sig omval men stannar som kontaktperson för Kerry i Norr. Stina ersätts av Eva Kristiansson som blev invald som ny suppleant i styrelsen.

Undertecknad har haft förtroendet att få hålla i ordförandeklubban de senaste två åren. Det har varit två roliga år med bland annat två Kerry Specialutställningar, uppfödarmöte, Kerry Nytt – Årsbok i tryckt upplaga som exempel på vad som genomförts under dessa år.

Tyvärr måste jag nu, av privata skäl, ta något års uppehåll från styrelsearbetet och har därför avsagt mig omval. Glädjande är att Angelica Andersson har tackat ja till att träda in som ny ordförande. Angelica har lång erfarenhet av styrelseuppdrag, både inom SKBTK såväl som Jack Russelklubben och Västra Kennelklubben och det är med varm hand jag lämnar över ordförandeklubban till henne.

Som ny ledamot efter Angelica har en nygammal styrelsemedlem, Gisela Gribe, valts in till styrelsen. Gisela kommer att axla rollen som kassör.

Angelica, Eva och Gisela hälsas hjärtligt välkomna till sina nya styrelseuppdrag.

När det gångna året summerades kunde man konstatera att medlemsantalet fortsatt sjunka. Vi har under året haft en minskning av antalet medlemmar från 102 år 2014 till 92 år 2015. Siffrorna är i sig oroande men ser man över tid och sätter antal medlemmar i förhållande till registrerade hundar under en tioårsperiod kan vi konstatera att vi har en procentuell större andel medlemmar nu än för fem år sedan.

Vid genomgången berättade vi bland annat också om att Kerry Nytts Årsbok i tryckt version varit mycket uppskattad, att lokalavdelningarna fått egna Facebooksidor samt fick en kort rapport från Lise-Lotte om rasmontern på Stockholm Hundmässa där vi marknadsförde Kerryn som ”Kerry Blue - Terriernas Rolls Royce” och rasparaden där klubben deltog under parollen 50 shades of blue som på söndagen vann 4:e pris för bästa utklädnad.

Mötet avslutades med utdelning av diplom och blommor till Årets Kerryvinnare:

Årets Kerry                                  
Rollicks Blame It On The Boogie

Årets Kerryvalp                          
Lingus Bramling Cross

Årets Kerryveteran                  
Yvenus Piraya

Årets Rallylydnadskerry         
Rollick’s Precious Memory

Årets Lydnadskerry                  
Yvenus Heidi Klum

Årets Freestylekerry               
Occis Aim For Fame

Dagen avslutades med gemensam lunch med efterföljande bowling innan det var dags att skiljas åt för hemfärd mot syd, öst och norr.