Den 1 februari lanserar vi en ny sida på Kerryklubbens hemsida www.skbtk.com där du som är medlem i SKBTK ochvill klippa kerrys åt andra kan lista dig. För att stå med betalar du förutom medlemsavgiften,100 kr/år till klubbens plusgiro 83 88 70-4 eller via Swish till 123 645 6388.

Anledningen till att klubben tar ut en avgift är dels för att du här får tillfälle att tjäna en slant på att stå med i listan. Dels är det ett sätt att hålla listan uppdaterad och aktuell. Kerryklippare som inte betalar in årsavgiften kommande år plockas med automatik bort från listan.

Du anmäler dig genom att fylla i vårt formulär Anmälningsformulär - Kerryklippare, här skriver du dina kontaktuppgifter och berättar lite om dig själv och din kerrybakgrund. Listan sorteras efter Län/Region och Kommun därför är det viktigt att du fyller i dessa fält. När årsavgiften på 100 kr har betalats in till klubbens plusgiro 83 88 70-4 eller via Swish till 123 645 6388 så lägger vi till dig i listan.