Vid SKBTK's styrelsemöte den 28 mars togs det tråkiga beslutet att ställa in årets Kerry Special.

Kerryspecialen installd 800x475

Anledningen är den osäkerhet som finns kring spridningsrisken av Covid-19 och utlovad vaccinationstakt. Nu när situationen är som den är så begränsar den också möjligheten för deltagarna att umgås vilket är det primära syftet med vår Kerry Special. 

Vi ser tiden an och i slutet av juni kommer styrelsen att ta ställning till om klubben ska arrangera en Kerry Special "light" under hösten.