Klubben hade som vanligt ett trevligt och bra årsmöte som även i år hölls digitalt.

Bland annat redovisades redaktionsgruppens arbete under året, en uppföljning av vår nya marknads- och kommunikationsstrategi samt resultat av hälsoundersökningen som genomfördes hösten 2021. Du hittar alla handlingar på vår hemsida under vår medlemssida.

16 personer deltog, från Skellefteå till Malmö. Det är positivt att så många kan vara med nu när vi har mötet digitalt.

Avgående styrelsemedlemmar

Jag vill passa på att tacka de personer som nu slutar i styrelsen (några blir kvar som adjungerade i specifika frågor under en tid) för ett utmärkt arbete!

Gisela, som varit vår kassör under mänga år, kommer i fortsättningen hjälpa till med bokföringen och medlemsregistret men inte sitta i styrelsen.

Felicia, som har varit utställningsansvarig under flera år och som slutför det uppdraget som adjungerad fram till sommarens special.

Angelica, som arbetat i olika roller i styrelsen under många år och som nu lämnar oss för engagemang i sin länsklubb bl. a.

Ett STORT TACK för allt ni bidragit med!

Nya styrelsemedlemmar

I år valdes tre nya personer in i styrelsen. Du kan läsa mer om dem i nyhetsartikeln Karin, Emma och Lena - presentation av våra nya styrelsemedlemmar i SKBTK .

Jag önskar alla tre hjärtligt välkomna som nya styrelsemedlemmar.

Eva Lejdbrandt, ordförande